โปรแกรมอ่านหนังสือเดซีบนโทรศัพท์มือถือ
(DAISY on Mobile by REAT: DAISY-MORE)

คุณสมบัติโปรแกรม

1)      รองรับหนังสือเดซี ตามมาตรฐาน DAISY 2.02 และ DAISY 3 (NISO Z39.86:2005)

2)      รองรับโทรศัพท์มือถือที่มีระบบปฏิบัติการ Symbian series 60 (3rd Edition) Version9.3 Feature Pack 2

3)      ทำงานโดยการใช้ปุ่มกดโทรศัพท์ในการควบคุมการทำงานโดยมีความสามารถของโปรแกรมมีดังนี้

a. สามารถหยุดชั่วคราว หรือเล่นต่อไปได้ (pause/play)

b. ปรับระดับความเร็วการอ่านได้

c. ข้ามการอ่านประโยคถัดไป หรือประโยคก่อนหน้าได้

d. ข้ามการอ่านไปยังย่อหน้าถัดไป หรือย่อหน้าก่อนหน้าได้

e. ข้ามการอ่านไปยังหน้าถัดไป หรือก่อนหน้าได้

  1. ข้ามการอ่านไปยังหัวข้อถัดไป หรือก่อนหน้าได้

g. สามารถทำการบันทึกสถานะของการอ่านปัจจุบัน เพื่ออ่านต่อเนื่องในครั้งถัดไปได้

 

วิธีการติดตั้งโปรแกรม DAISY-MORE และ DAISY Converter

1)      การติดตั้งโปรแกรม DAISY-MORE

  1. a.    ต่อเครื่องโทรศัพท์มือถือกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
  2. b.    เลือกไฟล์ DAISY_MoRE_Free.sisx จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน และ double click ติดตั้งบนโทรศัพท์มือถือ
  3. c.    โปรแกรม DAISY-MORE ที่ติดตั้งจะอยู่ใน Menu -> Install -> DAISY-MoRE

2)      การติดตั้งโปรแกรม DAISY Converter

            เป็นโปรแกรมสำหรับช่วยแปลงหนังสือเดซีภาษาไทย ให้สามารถอ่านได้บนโทรศัพท์มือถือก่อนทำการ copy ไปสู่ memory card ของโทรศัพท์มือถือ โดยสามารถติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของท่านดังนี้

  1. a.    เลือกไฟล์ setup.exe ใน Folder DAISY Converter ทำการ double click

 

ฟังก์ชันการใช้งานโปรแกรม DAISY-MORE

1)       Left Soft Key            Options เพื่อเลือกเมนู

  1. a.    Select a book (ทำการเลือกหนังสือ)
  2. b.    bookmark

                                                                                             i.  Open (เปิดหนังสือจากที่คั่นหนังสือ)

                                                                                            ii.  Remove (ลบหนังสือจากที่คั่นหนังสือ)

  1. c.    Go to page ไปยังเลขหน้าที่ต้องการ
  2. d.    Help (ช่วยเหลือ)

2)      Right Soft Key           Exit ออกจากโปรแกรม

3)      Left Arrow Key           ลดความเร็วการอ่าน

4)      Right Arrow Key        เพิ่มความเร็วการอ่าน

5)      Up Arrow Key            เพิ่มระดับความดังการอ่าน

6)      Down Arrow Key       ลดระดับความดังการอ่าน

7)      ปุ่มเลข 1 และ 7          ไปยังบทแรก และบทสุดท้ายของหนังสือ

8)      ปุ่มเลข 2 และ 8          ไปที่บทก่อนหน้า และบทถัดไปของหนังสือ

9)      ปุ่มเลข 3 และ 9          ไปที่เลขหน้าก่อนหน้า และเลขหน้าถัดไปของหนังสือ

10)  ปุ่มเลข 4 และ 6          ไปที่ประโยคก่อนหน้า และประโยคถัดไปของหนังสือ

11)  ปุ่มเลข 5                    อ่าน/หยุดอ่านชั่วคราว

12)  ปุ่ม *                          บันทึก Bookmark

 

วิธีการใช้งานโปรแกรม DAISY Converter

1)      เปิดโปรแกรม DAISY Converter

2)      เลือก Source หรือต้นฉบับของหนังสือเดซีที่ต้องการแปลงจาก Folder ที่ต้องการ

3)      เลือก Destination หรือ Folder ที่ต้องการจะเก็บสำเนาที่จะแปลง

           

                     สนใจขอรับโปรแกรมได้ฟรีเฉพาะคนตาบอด ที่คุณจตุพล หนูท่าทอง
สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย โทร. 0-2246-3835 ต่อ 312
หรือคุยกันก่อนได้ที่
@jptjoe on Twitter

 

ขอขอบคุณ ผู้พัฒนาโปรแกรม และ NECTEC ที่เผยแพร่โปรแกรมนี้ให้คนตาบอดได้ใช้กัน

 

Comment

Comment:

Tweet

You need to create Business Essay but you don’t have a clue how to conduct this? Contact the most reliable organization on the Net.

#20 By Business Essay (31.184.238.73) on 2013-08-19 08:48

Are you looking which service to choose for buying resume or where to obtain resume formats and professional resume writers review? Or you merely would like to order resume from best resume writers? Only contact Resume company.

#19 By Visit this website (103.7.57.18|46.161.41.16) on 2013-04-26 21:32

Provided that you don’t know which company to choose for buying resume and require resume writing services, click here resumesleader.com. You can go over CV templates as well as buy resume from certified resume writers.

#18 By expert resume writers (103.7.57.18|46.161.41.16) on 2013-04-14 08:41

Hello! geaebab interesting geaebab site! I'm really like it! Very, very geaebab good!

#17 By rworowut (103.7.57.18|108.255.118.128, 96.31.86.184) on 2012-12-14 19:43

Whenever you have no idea which company to choose for buying resume and need resume services, visit Prime Resume center "prime-resume.com". You can glance over CV templates and order resume from best resume writers.

#16 By Prime Resume center (103.7.57.18|91.201.64.16) on 2012-10-22 13:10

Your fact related to this good post is supreme! Therefore students do not have to finish the thesis writing and thesis sample by their own, they should use your support.

#15 By thesis writing (103.7.57.18|31.184.238.21) on 2012-05-22 02:30

Millions of businessmen are seeking for quality article submission service , which will provide optimization of great standards!

#14 By best article submission (91.212.226.136) on 2012-04-20 03:22

Thanks for the article. I read the above post.

#13 By Chicgraphic on 2012-03-30 19:47

rocomgw

#12 By delcknx (94.100.25.50) on 2012-02-17 01:02

Start your term paper composing and don’t get know the proper way to complete it? You not have to worry, simply buy custom essays in Internet and be assured that your annotated bibliography writing are accomplished by experienced essay writers.

#11 By paper writer (31.184.238.21) on 2012-02-10 14:16

I want someone to teach me how to create essays. I tell someone: " Write my essay for me " now!

#10 By Research Paper Writings (31.184.238.21) on 2012-02-10 13:40

The thesis writing would offer the graduate thesis connecting with this good post, thus, students determine the professional dissertation writing service and buy theses there.

#6 By custom thesis (91.212.226.143) on 2011-11-19 17:08

Eventually, I receive fantastic outcome like this post? We suggest to search the thesis or order dissertation reference, because that helps in receiving high level if you have dissertation service.

#6 By dissertation (91.212.226.143) on 2011-11-19 17:07

I took my first <a href="http://goodfinance-blog.com">loans</a> when I was 20 and this supported my relatives very much. Nevertheless, I require the bank loan as well.

#3 By AguilarLINDA33 (91.212.226.143) on 2011-11-04 17:13

น่าสนใจแม้แต่กับคนตาดี
เพราะว่าตัวหนังสือในมือถือตัวเล็กมากเลยค่ะ
อ่านไม่สะดวกเท่าไหร่ เดี๋ยวต้องลองดูบ้าง big smile

#2 By แอ้ on 2010-10-10 12:35

เรื่องมือถือ จี๋ใช้เป็นแต่รับสาย โทรออก ส่ง SMS (โดยให้คนตาดีช่วยกด)
มือถือจี๋ยังไม่ได้ลงโปรแกรมเสียงเลย

#1 By นิลปานัน on 2010-10-10 09:47